NETAPP

NETAPP

RUNECAST

RUNECAST

 • Runecast Analyzer for AWS, Azure, Kubernetes & VMware – wersja testowa: [trial]

 • Runecast Analyzer automates your security standards audits to help you monitor and prove your organization’s compliance with CIS Benchmarks, NIST, PCI DSS, HIPAA, DISA STIG, GDPR, BSI IT-Grundschutz, Cyber Essentials, ISO 27001, Essential 8 and vendor guidelines. It also provides customization for auditing internal standards.

 • Runecast Analyzer for VMware, Kubernetes, AWS, Azure  (Security Compliance Checks, Hardware Compatibility Analysis, Log Analytics, Best Practise Analysis, Known Issue Prevention) https://www.runecast.com/release-notes

 • VMware (covering vSphere, vSAN, NSX, Horizon and VMware Cloud Director)

 • AWS (covering AWS Config, AWS Health, AWS Inspector, Cloudfront, Cloudtrail, Cloudwatch, EC2, ECS, EFS, EKS, IAM, Kinesis, Lambda, RDS, Redshift, S3 and VPC)

 • Azure (covering AKS, Azure AD, Azure App Services, Disks, Key Vault, MySQL Server, Network Security Groups, PostgreSQL Server, Storage Accounts, SQL Server, Subscription and Virtual Machines)

 • Kubernetes

LOGMEIN

LOGMEIN

Usługi firmy LogMeIn m.in. w zakresie zdalnego supportu, szkoleń, prezentacji i współpracy dostępne w modelu SaaS

 • Communications & Collaboration: GoToMeeting (online meeting), GoToTraining, GoToWebinar (virtual events)
 • Engagement and Support: Rescue/ Lens (IT remote support), GoToAssist, Bold360 (chatbot)
 • IT Access & Security: LastPass (password manager/enterprise SSO), LogMeIn Pro/Central, GoToMyPC (remote access)
Spot

Spot by NetApp

Narzędzia FinOps

 • Cloud Analyzer – Ujednolicony portal zapewniający widoczność wydatków na chmurę i optymalizację kosztów jednym kliknięciem we wszystkich obszarach.
 • Ocean – Zarządzanie infrastrukturą i optymalizacja kosztów dla aplikacji kontenerowych.
 • Eco – Pełne zarządzanie cyklem życia w celu zoptymalizowania planowanych zasobów.
 • Elastigroup – Niezawodne, objęte umowami SLA wykorzystanie instancji spot i maszyn wirtualnych z możliwością wywłaszczania zarówno dla różnych typów aplikacji.

Nie możesz się zdecydować?

Potrzebujesz naszej pomocy?