NETAPP

NETAPP

CLOUDIAN

CLOUDIAN

 • Cloudian HyperStore = Object Storage

  To obiektowa pamięć masowa w 100% kompatybilna z S3 API, zaprojektowana z myślą o centrach danych generujących duże ilości danych niestrukturalnych, łatwa w rozbudowie, elastyczna, bez pojedynczego punktu awarii.

  Główne zalety:

  • rozproszona architektura (dane / metadane / konfiguracje) – są dostępne na każdym urządzeniu w klastrze,
  • liniowa skalowalność bez górnego limitu, zaczynając od 96TB użyteczniej przestrzeni, poprzez dodawanie kolejnych urządzeń (w dowolnej ilości i dowolnych modeli) można dojść do pojemności rzędu zetabajtów, nadal zarządzając całością jako jednym logicznym system, dodawanie kolejnych urządzeń nie powoduje przerw w świadczeniu usług,
  • dowolna ilość polityk ochrony składowanych danych (replikacja, EC) przypisywanych na poziomie kontenera (bucket), a nie na globalnym poziomie całego klastra,
  • wsparcie dla WORM (write once read many) i wersjonowania plików na poziomie kontenera (bucket),
  • integracja z ElasticSearch w celu wyszukiwania i indeksowania danych w oparciu o ich metadane,
  • szyfrowanie danych w transporcie i w spoczynku,
  • wbudowane narzędzia raportujące, monitorujące, QoS, multitenancy, kompresja,
  • zaawansowane metody samo naprawy (smart repair) w przypadku wykrycia błędów np. w czasie odczytu danych (repair on read)
 • Cloudian HyperIQ – Observability and Analytics

 • Storage Made Easy (SME) = Compliance-Ready Enterprise File Sharing

RUNECAST

RUNECAST

 • Runecast Analyzer for AWS, Azure, Kubernetes & VMware – wersja testowa: [trial]

 • Runecast Analyzer automates your security standards audits to help you monitor and prove your organization’s compliance with CIS Benchmarks, NIST, PCI DSS, HIPAA, DISA STIG, GDPR, BSI IT-Grundschutz, Cyber Essentials, ISO 27001, Essential 8 and vendor guidelines. It also provides customization for auditing internal standards.

 • Runecast Analyzer for VMware, Kubernetes, AWS, Azure  (Security Compliance Checks, Hardware Compatibility Analysis, Log Analytics, Best Practise Analysis, Known Issue Prevention) https://www.runecast.com/release-notes

 • VMware (covering vSphere, vSAN, NSX, Horizon and VMware Cloud Director)

 • AWS (covering AWS Config, AWS Health, AWS Inspector, Cloudfront, Cloudtrail, Cloudwatch, EC2, ECS, EFS, EKS, IAM, Kinesis, Lambda, RDS, Redshift, S3 and VPC)

 • Azure (covering AKS, Azure AD, Azure App Services, Disks, Key Vault, MySQL Server, Network Security Groups, PostgreSQL Server, Storage Accounts, SQL Server, Subscription and Virtual Machines)

 • Kubernetes

LOGMEIN

LOGMEIN

Usługi firmy LogMeIn m.in. w zakresie zdalnego supportu, szkoleń, prezentacji i współpracy dostępne w modelu SaaS

 • Communications & Collaboration: GoToMeeting (online meeting), GoToTraining, GoToWebinar (virtual events)
 • Engagement and Support: Rescue/ Lens (IT remote support), GoToAssist, Bold360 (chatbot)
 • IT Access & Security: LastPass (password manager/enterprise SSO), LogMeIn Pro/Central, GoToMyPC (remote access)

Nie możesz się zdecydować?

Potrzebujesz naszej pomocy?